ZESPÓŁ

Alicja Głowacka-Michalak, radca prawny (nr wpisu LB-1714), członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie oraz Studiów podyplomowych z zakresu Prawa Unii Europejskiej i zarządzania funduszami strukturalnymi. Od ponad 12 lat pracuje zawodowo oferując pomoc prawną w zakresie dziedzin, takich jak prawo budowlane, prawo obrotu nieruchomościami, prawo administracyjne, prawo gospodarcze oraz prawo zamówień publicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu obrotu nieruchomościami, prawa i kontraktingu budowlanego oraz funkcjonowania firm budowlanych. W trakcie dotychczasowej działalności zawodowej świadczyła pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych, zajmując się m.in. uzyskiwaniem zezwoleń administracyjnych niezbędnych do prowadzenia i realizacji inwestycji (decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę), legalizacją samowolnie wybudowanych obiektów budowlanych, opracowywaniem i negocjowaniem umów z zakresu obrotu nieruchomościami, procesami komercjalizacji Galerii Handlowych (m.in. przeprowadziła proces komercjalizacji Galerii Siedlce o powierzchni 53.000 m2), obsługą prawną obiektów hotelowych a także zagadnieniami związanymi z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami.

Grzegorz Goławski, radca prawny (nr wpisu LB-1845), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Pracuje zawodowo oferując pomoc prawną w zakresie dziedzin takich jak prawo cywilne, prawo pracy, prawo administracyjne, prawo ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego, obrotu nieruchomościami oraz administrowania i zarządzania nieruchomościami. W trakcie dotychczasowej działalności zawodowej świadczył pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych, zajmując się m.in. dochodzeniem należności, prawem przewozowym, sprawami rejestrowymi, jak również prawem rodzinnym.

Michał Woś, radca prawny (nr wpisu LB-1839), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Pracuje zawodowo oferując pomoc prawną w zakresie dziedzin takich jak prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze i administracyjne. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, w szczególności prawa zamówień publicznych. W trakcie dotychczasowej działalności zawodowej świadczył pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych, zajmując się przede wszystkim m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, dochodzeniem należności, sprawami z zakresu prawa rzeczowego oraz udzielania zamówień publicznych. Od 2003 roku stale uczestniczy w procesie udzielania zamówień publicznych w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług. Samodzielnie przeprowadził ponad tysiąc postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia publicznego, także współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.W celu zapewnienia jak najlepszego reprezentowania interesów Naszych Klientów Kancelaria współpracuje z wieloma kancelariami prawnymi oraz firmami konsultingowymi mającymi siedziby na terenie m.in. Warszawy, Lublina oraz Siedlec .

Kancelaria ściśle współpracuje między innymi:

- w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych z Kancelarią Radcy Prawnego Anny Knap, ul. Pusta 5/9 lok. 26, 08-110 Siedlce;

- w zakresie spraw administracyjnych, cywilnych i ubezpieczenia społecznego z Kancelarią Radcy Prawnego Katarzyny Kudeń, ul. Piłsudskiego 21, 08-110 Siedlce;

- w zakresie obrotu i wyceny nieruchomości z firmą Kapitol Inwestycje i Nieruchomości, mgr inż. Wioletta Soczewka ul. Piłsudskiego 56, 08-110 Siedlce.

 
TAGI: Alicja, Głowacka-Michalak, radca, prawny, prawo, kancelaria, prawnik, doradztwo, sprawa, sąd, analiza, nieruchomości, sprzedaż, dzierżawa, wynajem, negocjacja, pośrednictwo,
windykacja, zasiedzenie, postępowanie, hipoteka, roszczenia, wieczysty, weksel, dług, wierzytelności, depozyt notarialny, deklaracje, opiniowanie, wypadki, testament, alimenty.