ZAKRES USŁUG

Kancelaria zapewnia efektywne prowadzenie negocjacji oraz pełną obsługę prawną na każdym etapie postępowania. Prowadzimy i wygrywamy dla Naszych Klientów sprawy sądowe, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi czy polubownymi, a ponadto reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej, a także w postępowaniach egzekucyjnych.

 

     1. KANCELARIA świadczy usługi z zakresu obrotu nieruchomościami:

 

     2. KANCELARIA świadczy usługi z zakresu prawa budowlanego oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego:

 

     3. KANCELARIA świadczy usługi z zakresu umów w obrocie gospodarczym z uwzględnieniem zabezpieczenia wykonania zobowiązań:

 

     4. KANCELARIA świadczy usługi z zakresu prawa handlowego:

 

     5. KANCELARIA świadczy usługi z zakresu prawa zamówień publicznych:

 

     6. KANCELARIA świadczy usługi z zakresu prawa cywilnego:

 

     7. KANCELARIA świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego:

 

     8. KANCELARIA świadczy usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 

     9. KANCELARIA świadczy usługi z zakresu prawa ubezpieczeniowego:

 
 
TAGI: Alicja, Głowacka-Michalak, radca, prawny, prawo, kancelaria, prawnik, doradztwo, sprawa, sąd, analiza, nieruchomości, sprzedaż, dzierżawa, wynajem, negocjacja, pośrednictwo,
windykacja, zasiedzenie, postępowanie, hipoteka, roszczenia, wieczysty, weksel, dług, wierzytelności, depozyt notarialny, deklaracje, opiniowanie, wypadki, testament, alimenty.